AOV consultant

Het belang van uw klant staat voorop

 

Wat zou u ervan vinden, wanneer een specialist het AOV-traject voor uw klant van u zou overnemen?

Mijn naam is Teun Blokland. Mijn kwaliteit is, dat ik weet hoe een verzekeraar denkt & handelt en ook wat de verzekeraar van de klant verlangt. Ruim 25 jaar AOV-kennis & ervaring heb ik in mijn rugzak. Dat heb ik opgedaan bij verschillende verzekeraars (AEGON, Interpolis, Zilveren Kruis & Klaverblad) in de functies van schadebehandelaar, acceptant en accountmanager van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ondernemer. Het is de basis van mijn specialisme.

Ik neem graag het AOV-adviestraject van u over. Wilt u hierover van gedachten wisselen, persoonlijk kennismaken of bijvoorbeeld informatie over de tarieven? Neem gerust contact met mij op.

Contact

Ook voor 60-plussers

Onderhoud AOV-portefeuille

Claimbegeleiding

Échte specialist

Wanneer een klant advies over een mogelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering van u wilt, dan is het maar al te belangrijk, dat dit goed gebeurt. Er zijn veel adviseurs, die dat traject vanwege de complexiteit liever uitbesteden aan een specialist. Geldt dat ook voor u? Neem dan gerust contact met mij op.

Belangrijk hierbij is om te weten, dat ik verder kijk dan alleen naar verzekeringen. Een combinatie met een andere voorziening is daarbij ook mogelijk. Zeker wanneer klant te maken kan krijgen/krijgt met een beperkte dekking voor een verzekering. Dit pakt soms ook nog voordeliger uit.

Voor ondernemers die de eindleeftijd hebben bereikt en ook voor de 60-plusser is er een uitstekende meerjarige voorziening beschikbaar!

Verder kan ik het onderhoud van uw AOV-portefeuille doen.

Niet onbelangrijk is de begeleiding van uw klant als deze een beroep op arbeidsongeschiktheidsverzekering moet doen. Ook daar kan ik een belangrijke bijdrage leveren.

Adviestraject

Als het adviestraject zinvol blijkt, wordt de financiële situatie van de klant door mij geïnventariseerd. Daarvoor heb ik zelf een inventarisatieformulier samengesteld. Eventueel kan uw bedrijfslogo en/of -naam erop vermeld worden.
Het advies inclusief passende oplossing wordt door mij opgesteld en voorzien van uw eigen bedrijfslogo en/of -naam aan de klant uitgebracht.

Ook bemiddel ik de klant naar de verzekeraar, als dat onderdeel van het advies is.

De klant blijft in uw portefeuille. U blijft aanspreekpunt voor de klant.

Voor het gehele traject reken ik een vast bedrag. U krijgt daarvoor van mij een nota. Zelf brengt u uw advieskosten bij de klant in rekening.

Werkwijze


1

Oriënterend gesprek

Voordat de financiële situatie van de klant in kaart wordt gebracht, voer ik eerst een oriënterend gesprek met de klant. Dan probeer ik er achter te komen of een adviestraject zinvol is.

2

Inventarisatie

Als zo’n traject zinvol blijkt, wordt de financiële situatie van de klant geïnventariseerd. Daarvoor heb ik zelf een inventarisatieformulier samengesteld. Eventueel kan ik uw bedrijfslogo en/of -naam erop plaatsen.

3

Advies

Het advies inclusief passende oplossing (offerte) wordt door mij opgesteld en voorzien van uw eigen bedrijfslogo of -naam aan de klant uitgebracht.

4

Verzekering aanvragen

Ik begeleid ook de aanvraag van de verzekering bij de verzekeraar.

5

Adviestraject afgerond

De klant blijft in uw portefeuille. U blijft dan ook aanspreekpunt voor de klant.