AOV Advies

Blokland AOV Advies is adviseur op het gebied van Inkomensverzekeringen. In het bijzonder ben ik, Teun Blokland, specialist in arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor de ondernemer zelf. Als adviseur ontzorg ik u graag als het gaat om uw financiële situatie bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Daarom neem ik met plezier de opdracht aan om uw financiële risico’s in kaart te brengen. Na inventarisatie en analyse daarvan kan ik aangeven, hoe u als ondernemer die risico’s kunt verkleinen of misschien zelfs kunt wegnemen. Een niet onbelangrijk aspect daarbij is, dat die oplossing in een aantal opzichten ook bij u moet passen.

Contact

Ruime ervaring met AOV

Lees meer >

Service

Lees meer >

Direct contact met Teun

Lees meer >

Advies+

Niet alleen kleine lettertjes worden groot. Ook kleine ideetjes groeien! Zo is mijn idee om ondernemers te gaan adviseren op het gebied van financiële risico’s die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt, ontwikkeld tot heuse werkelijkheid. Blokland AOV Advies levert door passie gedreven advies+. Dat is advies met méér dan alleen aandacht voor de klant.

Van oriëntatie naar advies

Voorafgaand aan een advies voeren wij een oriënterend gesprek. Ter voorbereiding daarop is het verstandig dat u alvast nadenkt over welk risico’s u loopt. Welke risico’s ziet u zelf op de korte en op de lange termijn? Welke van die risico’s bent bereid te lopen? Oftewel, wat is uw risicobereidheid rond dit onderwerp. Het advies kan uiteindelijk zijn, dat u de risico’s het beste kunt beperken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar het kan ook zo zijn, dat een AOV juist helemaal niet nodig is. Of dat bijvoorbeeld aansluiting bij een Broodfonds of een andere voorziening beter bij u past en ook voldoende is. Een combinatie van beiden kan ook een hele goede optie zijn. Wanneer een AOV onderdeel van de beste oplossing is, dan zal het adviesgesprek niet alleen gaan over het verzekerde bedrag en de premie. Ook ‘de kleine lettertjes’ komen dan aan bod. Wat zijn belangrijke zaken? Waar moet u rekening mee houden als u noodgedwongen een beroep op de verzekering moet doen? Het gaat immers over uw inkomen. Mijn jarenlange ervaring en kennis op de verschillende gebieden opgedaan bij diverse verzekeraars zal ik natuurlijk daarbij inzetten. U krijgt een op maat gemaakt advies. Kleine lettertjes worden dan groot. Dát is mijn missie.

Hoe verloopt het adviestraject?


1

Maak een afspraak

Neem via het contactformulier, telefoon of e-mail contact op om een afspraak te maken voor oriënterend gesprek.

2

Het orientatiegesprek

Tijdens het oriëntatiegesprek probeer ik samen met u uit te vinden of een adviestraject zinvol is. U bepaalt daarna of ik u ook daadwerkelijk mag adviseren hoe uw financiële risico’s als gevolg van arbeidsongeschiktheid te beperken zijn.

3

Inventarisatie

Om te kunnen adviseren zijn financiële gegevens nodig. Daarom ontvangt u van mij een inventarisatieformulier en ook een dienstverleningsdocument. Die kan ik achterlaten na ons oriëntatiegesprek of daarna per e-mail toesturen. Wanneer de financiële situatie is geanalyseerd en risico’s in kaart gebracht zijn, zoek ik de best passende oplossing in uw persoonlijke situatie. Dat hoeft niet per se een verzekeraar te zijn.

4

Adviesgesprek

Nadat u het complete adviesrapport heeft ontvangen volgt een adviesgesprek. Dan bespreken wij het advies. Vervolgens staan wij stil bij de passende oplossing en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook hier komen de kleine lettertjes weer aan bod.

5

Uw keuze

Als u kiest voor een AOV zal ik u gedurende het aanvraagtraject bijstaan waar ik kan en mag. Dat geldt ook als dat traject is afgerond. Als het een andere oplossing is geworden dan verzekeren, wijs ik u de weg.