Advieskosten verklaard

Tot enkele jaren geleden betaalden klanten elk jaar ongemerkt tussen de 15% en 20% provisie aan de adviseur. Dat was per verzekeringsmaatschappij en verzekeringsproduct verschillend. Die provisie zat verstopt in de premie van de verzekering. Sinds medio 2013 is dat niet meer toegestaan.

Voorbeeld

Een ondernemer die maandelijks € 400,- overmaakte voor zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering, betaalde bij een provisiepercentage van 17,5% dus ongemerkt elke maand € 70,- aan zijn verzekeringsadviseur. Op jaarbasis was dat € 840,- en dat ieder jaar opnieuw. Of zelfs steeds meer wanneer premie afhankelijk is van de leeftijd en de premie elk jaar dus verhoogd werd.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een adviesgevoelig product. Het behoort dan ook tot de zogenaamde impactvolle of complexe verzekeringen. Zich laten adviseren is dan echt heel verstandig. Wanneer een ondernemer na het afleggen van de verplichte Kennis- & Ervaringstoets zelf een AOV zou mogen sluiten, is de kans heel groot, dat de gekozen dekking niet past bij zijn financiële situatie op dat moment of op een later tijdstip. Een claim op de verzekering zou dan tot vervelende situaties kunnen leiden. De verzekering aanpassen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.

In plaats van ieder jaar provisie te ontvangen, is de adviseur nu verplicht om advieskosten in rekening te brengen voor het werk dat verzet wordt om tot een passend advies te komen. Die advieskosten schrikt ondernemers vaak af. Zij zien echter een paar zaken over het hoofd.

  • Door het afschaffen van de provisie is de te betalen premie voor de (nieuwe) klanten verlaagd.
  • De jaarlijks terugkerende provisiebetaling komen te vervallen.
  • De adviseur heeft geen financieel belang bij de hoogte van uw verzekeringspremie.
  • De adviseur kan voor u premiebesparend zijn.