AOV voor ondernemers

U heeft helemaal niets geregeld voor het geval u arbeidsongeschikt raakt? Of juist wel, maar u wilt dat een ander daar eens kritisch naar kijkt? Neem dan contact met mij op. Dan kan via het contactformulier, per e-mail: info@bloklandaovadvies.nl of telefonisch via 06-37434035.

 • Als u dat wilt, dan maken wij een afspraak voor een oriĆ«ntatiegesprek. Dat kan dat ook in de avonduren plaatsvinden. Niet elke ondernemer heeft immers overdag daar ruimte voor.
 • Afhankelijk van het adres kan de afspraak op locatie plaatsvinden. Anders geldt dat het gesprek in telefonisch of via Skype verloopt.
 • Tijdens of na het oriĆ«ntatiegesprek ontvangt u van mij:
  1. Het dienstverleningsdocument. De kosten voor advies en wat mijn dienstverlening inhoudt, staan hierin vermeld.
  2. Een inventarisatieformulier waarmee allerlei informatie wordt opgevraagd. Uw informatie is de basis voor mijn advies.

 • Tijdens het gesprek stel ik algemene vragen met het doel om er achter te komen of een adviesgesprek voor u zinvol kan zijn. Ook vertel ik u wat er komt kijken bij een aanvraag van een AOV. Wanneer het op voorhand duidelijk is, dat het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u niet tot het gewenste resultaat zal leiden, dan hoort u dat van mij. Het kan natuurlijk wel zijn, dat er een andere oplossing mogelijk is.
 • Komt het tot een advies, dan ben ik wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens te bewaren. Het kan zijn dat in een later stadium moet worden aangetoond, dat het advies passend was.
  Volgt er geen adviestraject, dan worden al uw gegevens uit de administratie verwijderd.
 • Na ontvangst van het ingevulde inventarisatieformulier zal ik deze analyseren en aansluitend het advies opstellen. Het is van het grootste belang, dat u de vragen voor zover van toepassing nauwkeurig beantwoordt. Uw antwoorden zijn immers de basis van het advies.
 • Samen met het advies ontvangt u een offerte van de verzekeraar die past bij het advies. Het advies zal ik in principe telefonisch toelichten. Het kan zijn dat een broodfonds ook een oplossing is voor u.
 • De aanvraagprocedure zal ik begeleiden door erop toe te zien dat de verzekeraar alle noodzakelijke informatie ontvangt. Een incomplete aanvraag vertraagt het acceptatieproces.
 • Heeft u vragen tijdens het acceptatieproces? Dan kunt u mij bereiken door een e-mail te sturen met uw vraag of door contact op te nemen met 06-37434035. Het kan ook zijn dat de verzekeraar vragen via mij aan u stelt omdat er aanvullende informatie nodig is.