Is een AOV wel nodig

Financiële opvang

Er zijn redenen genoeg te bedenken waarom men liever geen arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit. Belangrijk is echter om in te zien, dat er geen enkele financiële opvang is als een ondernemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval. Behalve dan – als het er is – het eigen vermogen of het inkomen van uw partner.

Leefstijl

Besef dat mensen met de meest gezonde levensstijl die je kunt bedenken, ook ziek worden. Zoals er mensen zijn, die super ongezond leven en juist heel oud worden.

Overwegingen

  • Premie te hoog? Bekijk eens het voorbeeld onderaan de pagina AOV wel of niet.
  • Mensen die goede ervaringen met verzekeraars hebben, lopen daar doorgaans niet mee te koop.
  • U gaat er misschien vanuit, dat ziek worden u niet overkomt. Een ongeval kan ook een ander veroorzaakt worden.
  • Het zal je maar gebeuren. Zodanig arbeidsongeschikt raken, dat hulp blijvend nodig is. In dat geval zal uw partner zeer waarschijnlijk niet extra gaan werken.
  • Een starter vanuit loondienst of uitkering heeft gedurende 13 weken de mogelijkheid te kiezen voor de vrijwillige voortzetting van de Ziektewet bij het UWV. Daarna kan dat niet meer. Dus bij een beperkte dekking of zelfs afwijzing na die 13 weken, omdat de verzekeraar vindt dat er een reële kans op arbeidsongeschiktheid bestaat, is het UWV geen alternatief meer.
  • Bij een AOV met als uitgangspunt beroepsarbeidsongeschiktheid zal nooit de verplichting bestaan om ander werk te gaan doen.
  • Een verzekeraar biedt bij dreigende uitval vaak preventiediensten aan.