Jaarlijks contact

Wanneer de AOV is gesloten of andere regeling is getroffen, dan blijft het wat mij betreft daar niet bij. Het kan immers zijn, dat uw persoonlijke en/of financiële situatie veranderd is, waardoor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering of aansluiting bij een schenkkring niet meer passend is. Daarom neem ik minstens één keer per jaar contact met u op.

Aanpassen

De contactmomenten zijn erg belangrijk voor elke ondernemer. Enkele voorbeelden van veranderingen zijn: U gaat samenwonen, een huis kopen of een kind verlaat het ouderlijk huis om op zichzelf te gaan wonen. Bij een startende ondernemer komt zeker ook de vraag aan de orde of de verwachtingen met betrekking tot het bedrijfsresultaat zijn uitgekomen? Valt die hoger of juist lager uit? Zijn de bedrijfskosten hoger of juist lager dan verwacht? Is dat een reden om de dekking naar beneden bij te stellen of juist uit te breiden?

Vragen

Raakt u onverhoopt arbeidsongeschikt? Ook dan kunt u mij benaderen als u uitleg over zaken wilt. Als het wenselijk is, kan ik u begeleiden bij uw claim op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heeft u een vraag met betrekking tot de verzekering? Blijf er niet mee rondlopen. Daarvoor is deze verzekering te belangrijk. Het gaat immers over uw inkomen. Wanneer iets in uw persoonlijke situatie veranderd is, kunt u natuurlijk zelf contact met mij opnemen. Hoe eerder uw AOV weer passend is, hoe beter dat is.

AOV Service

Na volledige afronding van het eerste adviestraject, waarbij u een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten of een alternatieve oplossing bent aangegaan, kunt u mij altijd benaderen als u vragen hebt. Daarnaast geef ik ondersteuning als u een beroep de een verzekering moet doen. In het eerste jaar van onze overeenkomst is dat gratis.

Vanaf het tweede jaar hanteer ik een service-abonnement voor klanten die een AOV hebben gesloten. U kunt mij dan onbeperkt benaderen als u vragen hebt of ondersteuning van mij krijgen als u arbeidsongeschikt bent geworden. De kosten voor dit abonnement is € 150 per jaar. Dat komt neer op € 12,50 per maand. U ontvangt jaarlijks enkele weken voor ingang van de volgende periode de nota hiervoor.

Wanneer uw persoonlijke en/of financiële situatie is veranderd, kan een nieuw advies nodig zijn. De kosten daarvoor bedragen € 385,00. Heeft u een AOV en dus een serviceabonnement bij Blokland AOV Advies? Dan worden die kosten daarvan in mindering gebracht en betaalt u voor een nieuw advies € 235,00.