Werkwijze


1

Oriënterend gesprek

Voordat de financiële situatie van de klant in kaart wordt gebracht, voer ik eerst een oriënterend gesprek met de klant. Dan probeer ik te beoordelen of een adviestraject zinvol is.

2

Inventarisatie

Als zo’n traject zinvol blijkt, wordt de financiële situatie van de klant door mij geïnventariseerd. Daarvoor heb ik zelf een inventarisatieformulier samengesteld. Eventueel kan ik uw bedrijfslogo of -naam erop plaatsen.

3

Advies

Het advies inclusief passende oplossing (offerte) wordt door mij opgesteld en voorzien van uw eigen bedrijfslogo of -naam aan de klant uitgebracht.

4

Verzekering aanvragen

Ik begeleid ook de aanvraag van de verzekering bij de verzekeraar.

5

Adviestraject afgerond

De klant blijft in uw portefeuille. U blijft dan ook aanspreekpunt voor de klant.